indledning

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

INDLEDNING

Ved en nærlæsning af 1. Kor. 10,11, Rom. 15,4 og Hebræerbrevets kapitel 5 og 6 bliver det tydeligt at Gud opfordrer os til at læse Det Gamle Testamente, som værende en forklaring på den nytestamentlige åbenbaring.

I Hebræerbrevet bliver det udtrukt på den måde at hvis man kun beskæftiger sig med det nye testamente, så er man at sammenligne med et spædbarn, som aldrig har spist andet end mælk.     


Det er jo sådan at små børn, der begynder at kravle rundt skal man holde godt øje med, for de putter ukritisk alt muligt i munden, og der siges så at kun de, der har vænnet sig til fast føde /kød (grundteksten kan enten oversættes til fast føde eller kød, begge dele er dækkende), har fået deres sanser opøvet til at skelne imellem, hvad der er ondt og godt (altså imellem, usund og sund åndelig føde/forkyndelse.

Der er ikke noget galt i at drikke mælk livet igennem, men det er galt, hvis man aldrig indtager andet end mælk, for så ender man, som et menneske der ikke kan skelne mellem hvad de er godt og ondt rent åndeligt.

Dette har inspireret mig til at oprette nærværende hjemmeside, hvor jeg ønsker at tilbyde bibelundervisning, som i vid udstrækning er funderet på studier af Det Gamle Testamente på grundsproget (hebræisk) plus studier af Det Nye Testamente på græsk, og så vil undervisningen være præget af at jeg ynder at kalde en spade en spade, da det er min opfattelse at vi tjener sandheden bedst, ved at tale på en måde, så det vi siger, er utvetydigt og klart forståeligt for enhver, der elsker sandheden. Du kan læse min uddybning af dette synspunkt ved at klikke her

De, der føler sig bedst tilpas med uklarhed vil naturligvis finde den form for tale for anstødelig). Politikere ynder at udtale sig så uklart og tvetydigt at det senere hen er næsten umuligt at stille dem til ansvar for deres udtalelser, og så de kan fiske stemmer i alle lejre.

Hjemmesiden her er ikke ude på stemmefiskeri, men opgaven er at gøre alt for at lade Guds tale klinge klart og uforfalsket ind i en tid, hvor den herskende holdning er, at der ikke eksisterer nogen objektiv sandhed. Desværre er dette også en holdning, der har bredt sig langt ind i såkaldt bibeltro kredse. Man nægter simpelthen at tage det bogstaveligt at Jesus siger ”jeg er sandheden” (i bestemt form).

  Og derudover er der så det at da Helligånden inspirerede Bibelens forfattere til at skrive Bibelens bøger satte han navn på dem, der forrådte kirken ved at forkynde falsk lære, og derfor vil forkyndere af falsk lære også blive nævnt ved navns nævnelse  her på hjemmesiden selv om jeg på forhånd ved at jeg vil blive udråbt, som én, der handler imod Jesu ord om ikke at dømme (hvilket er et ord, som både misforstås og misbruges)..

Johannes døber, som Jesus kaldte ”den største blandt kvindefødte” kaldte en spade for en spade – han blev faktisk halshugget fordi han gjorde det. Han blev halshugget fordi han sagde rent ud til Herodes at han ikke måtte leve sammen med sin brors hustru Herodias.

Så:

selv om det kan koste os ubehag og fjendskab fra hyklernes og de "politisk korrektes"side, så skal vi (hvis vi skal have respekt fra Jesu side) gøre, som Johannes:  Kalde en spade for en spade!

Da jeg ikke selv har kapacitet til at give undervisning af den karat jeg ønsker skal være kendetegnende for nærværende hjemmeside og da den eneste jeg kender, der underviser på den måde,underviser på engelsk (han hedder Jacob Prasch, Du kan få lidt at vide om ham ved at klikke her ), så består min opgave hovedsageligt i at oversætte hans og andres undervisning til dansk.

For at få hjemmesiden ud og virke så hurtigt som muligt vil jeg benytte mig af noget undervisning i form af engelsksprogede videoer med danske undertekster, som jeg allerede har på "lager", og da mange skandinaver forstår engelsk vil jeg også benytte mig af nogle uden danske undertekster.Det er dog min agt løbende at udruste disse med danske undertekster, men det vil komme til at vare en del tid, da det er en større opgave både arbejdsmæssigt og økonomisk.
HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.