OM DENNE HJEMMESIDES OPBYGNING

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

OM DENNE HJEMMESIDES OPBYGNING

Hjemmesiden her er først og fremmest knudepunktet i et lille netværk af hjemmesider med bibelundervisning, og de andre hjemmesider er der så linket til under de forskellige menupunkter her i venstre side. Dog indeholder nogle få af menupunkterne her til venstre undervisning i sig selv


DEN 23. MARTS 2019 DENNE BEMÆRKNING:

Jeg påbegyndte arbejdet med moriel.dk midt på året 2013.  Det, der har motiveret mig hele vejen igennem er et ønske om så godt jeg nu ved Jesu nåde kan klare det at lade sandhedens klare lys skinne på forskellige områder af vor tilværelse, hvad enten det nu er forståelse af Bibelens åbenbaring, Darwinisme eller de ting, der foregår i samfundet i dag.

  I 2. Tess. 2, 8-12 læser vi : Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.  Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere   og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.   Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.


De der ikke tager imod kærlighed til sandheden, vil Gud altså overgive til at tro løgnen, men jeg tror så til gengæld at Han vil hjælpe dem, der elsker sandheden til at se og forblive i sandheden. Vi kan for eksempel se i Åb. 3,10: Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden.

   Donald Trump blev jo imod alle ods valgt til USA’s præsident i 2016, men i valgkampen lovede han befolkningen at han ville ”dræne sumpen” i Washington DC, og det gjorde jo at han fik dem, der populært kaldes ”Deep State” til fjende.

   Allerede præsident Eisenhover advarede kraftigt imod deep state.

Han kaldte dem ”The Military-industrial-congressional complex”, som er et kartel af store våbenproducenter og internationale bankfolk. De kontrollerer så store pengemængder at det får folk, som Bill Gates til at ligne dværge rent økonomisk. De siger selv, at de kender prisen på hver enkelt af de personer, der sidder i senatet og i house of representatives  , og det har betydet at igennem de sidste 4 årtier  er det dem (Deep State), der har skrevet stort set hver eneste lov, som er blevet vedtaget i Washington DC, og de sidste mange præsidenter er folk, som de har udset sig til at blive præsidenter (pånær Ronald Regan, om de forgæves forsøgte at dræbe ved et attentat i LA) Dem de har udvalgt sig  har stort set bare har været marionetter, som de styrer. Trump var så afgjort ikke deres ”kop te” Han finansierede sin egen valgkampagne, og blev præsident på trods af dem, og de kan ikke styre ham, som de for eksempel styrede både daddy Bush og baby Bush, og Obama, så allerede under valgkampagnen udtænkte de er plan for at få ham afsat, hvis han imod forventning skulle vinde valget. Man valgte at ”lække” oplysninger som en russisk agent Steel) efter sigende sad inde med om at Trump fik hjælp fra Rusland til at svine Hillary Clinton til, så hun på den måde tabte valget til Trump . Det er siden kommet frem at Hillary betalte Steel millioner af dollars for at ”lække” disse falske oplysninger.

   Desuden ejer Deep State stort set alle nyhedsmedier, og styrer nyhedsstrømmen, så medierne i dag ikke rapporterer nyheder, men redigerer dem.Trey Gowdy, som i 26 år arbejdede, som offentlig anklager i South Carolina, og som blev valgt til at være repræsentant for South Carolina i repræsentanternes hus , har med sin store indsigt og skarpe hjerne i en række kongreshøringer afsløret Hillary, som værende en patologisk løgner, og toppen af CIA og FBI, som værende gennemsyret af korruption, og had imod Trump. Trey Gowdy har igen og igen henvist til ”Lady Justice”, som et symbol på retfærdighed, og/eller et retfærdigt retssystem.

    At hun har bind for øjnene, symboliserer at hun dømmer alene ud fra loven og at hun slet ikke er påvirket af hvilken position i samfundet personen hun skal dømme har.

    Jeg har lyttet i timevis til Gowdys krydsforhør i kongressen af de forskellige personer, som indtager centrale positioner i undersøgelsen af Trumps påståede sammensværgelse med Rusland, 

og jeg er derfor blevet inspireret til at indsætte lady justice , som et gennemgående ikon på mine hjemmesider ( se her i øverste venstre hjørne).

  Det vil sikkert tage lidt tid inden jeg har fået det gennemført. på alle siderne.


Det er ikke bare situationen i samfundet, der inspirerer mig til at gøre det, men i profetien i Jeremias kapitel 31 om den nye pagt, som Jesus indstiftede under det sidste påskemåltid, kan vi se at vi i menighederne ikke må gøre forskel på høj og lav . Jeg er nu 70 år gammel, og har livet igennem haft lejlighed til at komme tæt ind på livet i alt fra Indre mission/ Luthersk mission og over til pinsebevægelsen, og jeg har observeret at der alle disse steder er en tendens til at bygge disse kredse op som pyramider med en lille indflydelsesrig elite i toppen, og en bred base af underdanige lægfolk.

Der er altid og næsten alle steder folk, som stræber efter at få magt over andre, og her er religion et af de bedste midler. Hvis det kan lykkes dem at arbejde sig op i graderne i de forskellige kredse/bevægelser, og overbevise andre om at de er særlig åndelige eller særligt oplyste, så kan de styre hele bevægelsen . Det gælder dem alle, hvad enten det er IM, LM, pinsebevægelsen eller Jehovas vidner. Jeg har igen og igen observeret frygten i folks øjne, hvis jeg har tilladt mig at udsætte deres lederes lære for en undersøgelse i lyset af Guds ord. Vi må huske at Gud suverænt bestemmer hvem Han vil give visdom, og det kan Han lige så godt vælge at gøre til en i bunden af den menneskabte pyramide, som til en i toppen.

Uanst hvor man befinder sig i pyramiden, så må man ikke følge andre end Jesus selv.HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.