VIGTIG MEDDELELSE

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

VIGTIG MEDDELELSE

om problemer med Vimeo

Da jeg i sin tid begyndte med at lægge videoer med danske undertekster ud på internettet, var den første jeg forsøgte mig med ”salvationmessage” af Jacob Prasch, som jeg så gav titlen ”religion er bedrag” Jeg ville lægge den ud på YouTube, men YouTube kunne ikke håndtere videoen rent teknisk. Det kunne Vimeo, og det førte til at jeg siden da næsten udelukkende har brugt Vimeo, jeg bemærkede godt at Vimeo har det princip at man kun må lægge videoer op hos dem, som man enten selv har produceret, eller som man har haft andel i at producere, men det anså jeg ikke for et problem, da jeg jo rent faktisk har haft andel i at producere videoerne idet fremgangsmåden har været at jeg downloadede budskaber fra nettet, og så udstyrede dem med danske undertekster altid efter aftale med og ønske af producenten af originalen, men her i januar 2018 har Vimeo lukket min konto med begrundelse i at jeg har overtrådt deres regel om at uploade videoer, som jeg ikke selv har produceret, og de her indtil nu ikke taget hensyn til min forklaring om at jeg har været medproducent på alle videoerne, derved at jeg har udstyret dem med danske undertekster. Resultatet er at mange af de videoer jeg linker til ikke kan ses. Jeg vil selvfølgelig kæmpe for at få genåbnet min vimeokonto, men jeg har besluttet at bruge ”ventetiden” konstruktivt derved at jeg går i gang med nye budskaber, for ligesom at udvide ”paletten”. Hvis du der læser dette tror på forbønnens virkning, så bedes du tage mig med i forbøn at jeg må bruge min tid og mine kræfter helt efter Guds ønsker i denne sag, så Gud må blive æret, og mennesker opbygget på deres hellige tro.HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.