I FORSVAR FOR ISRAEL

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

I FORSVAR FOR ISRAEL

Gud taler til hele verden igennem sin handlen med Israel. De fleste af verdens mennesker er dog døve over for denne tale. De kristne burde høre denne tale klart og tydeligt, for de har Guds ord, men desværre er mange blevet sløve til at høre, som Hebræerbrevets forfatter siger i en anden forbindelse, og Paulus siger således i 1. Tess.: For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.   Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.,


men han fortsætter så således: Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.   I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.   Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.


Efter Israels genopståen i 1948 er rigtig mange profetier gået i præcis opfyldelse. Det er én ting, men noget andet er at det er imod al menneskelig logik at Israel stadig eksisterer set i betragtning af at hele den arabiske verden i 70 år har kæmpet for at ”kaste dem i havet”.

Faktisk er det sådan at det amerikanske militærakademi har for vane at studere alle verdens krige i et forsøg på at dygtiggøre sig selv, men de nægter at studere de jødiske krige fordi deres udfald er for usandsynlige til at de kan bruge dem til noget (set med verdslige øjne).

  Den Israelske general Shimon Erem har været med i alle det moderne Israels krige, og hans erfaringer bør give enhver stof til eftertanke. Han kan høres ved at klikke her. HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.