OM ISLAM

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

OM ISLAM

Denne hjemmesides hovedtema er bibelundervisning, så hvorfor så lave en underside om islam? Jo, for selv om det kristne budskabs hovedfjende vel er falsk lære, som det er lykkedes for mange ”ulve i fåreklæder” at snige  ind i kirken, så er islam en fjende af det kristne budskab (en stor fjende).


   Koranen befaler sine tilhængere at bekæmpe og udrydde ”bogens folk”. Og bogens folk er et synonym for jøder og kristne. Og så er en af hovedteserne i islam: ”Gud har ingen søn” Det står for eksempel højt og tydeligt på Al Aqsa moskeen på tempelbjerget i Jerusalem, og vi kan læse i 1. Joh. 2,22Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.


Den enkelte muslim er ikke vor fjende, men det er islam, vi  skal  hjælpe den enkelte muslim til at få del i den frelse Jesus med sit eget blod har købt til vedkommende, og det skal vi! I den situation  er det godt at kende noget til hvad islam er for en størrelse. Videoen  du  kan se ved at klikke her oplyser noget om det, og især Walid Shoebat1 (den sidste af de tre talere) er meget oplysende at lytte til.


  1. Det Nye Testamente forklarer igen og igen at det vigtigste tegn på at enden står for døren er frafald og

vranglære i de kristne forsamlinger. Det ser vi i en overvældende grad i dag, og det er derfor naturligt

at konkludere at vi lever i endetiden. Desværre er et oplagt eksempel herpå Walid Shoebat, der på det

seneste er begyndt at forsvare den Katolske kirke. Det er han begyndt på efter at jeg fik hans tilladelse

til at lægge danske undertekster på hans foredrag, og i dag må jeg tage afstand fra ham rent læremæssigt,

men det han siger om Islam er korrekt. Derfor har jeg ikke redigeret ham ud af videoerne jeg linker til her på siden,

for sandheden om Islam SKAL blotlægges. Jeg vil dog på det stærkeste advare imod at lytte alt for meget til

hans bibelundervisning, som der ligger meget af på YouTube.HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.