PALÆSTINENSERNE OG ISRAEL

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

PALÆSTINENSERNE OG ISRAEL

Jeg vil i dag skrive lidt om hvordan jeg forstår konflikten imellem palæstinenserne og Israel, og jeg vil så igen minde mine læsere om at man ikke skal tage alt hvad jeg siger til sig helt ukritisk. De af jer, der ved tro på den ene sande Kristus er født af Gud, i har det I behøver for at bedømme mine ord, nemlig Guds åbenbarede ord i Bibelen + i har fået Helligånden, som inspirerede de forfattere, som skrev Bibelen. I har altså både Helligånden, og Helligåndens tale, så i har alt det, der behøves for at bedømme mig (og andre). Det eneste i selv skal ”levere” er villighed til at tjene Sandheden, og sandheden alene.


Jeg vil citere nogle skriftsteder, og så kommentere dem:


Først Zak. 12,2-3:   Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres.  På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen. 


Og dernæst Rom. 11,25-27:  Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses – som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort.


Jøderne (Guds øjeæble) er ikke vendt tilbage til Israel og Jerusalem for at ”holde en picnic”  oven på mange århundreders forfølgelser, nej Gud vil sætte dem i sådan en klemme  at de søger tilflugt hos Ham, og bliver modtagelige for den Messias, som de forkastede da Han kom til dem første gang.

   Inden for de sidste 18 år er flere jøder kommet til tro på Jesus, som værende deres Messias, end inden for de forudgående 18 århundreder, og så sker der nogle forundelige ting i Israel lige nu:

   Det israelske bibelselskab har udgivet en referancebibel på hebræisk med 90.000 krydsreferencer imellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, og Det Nye Testamente, som de ortodokse jøder jo på det nærmest har lykkedes med at få bandlyst i Israel ligger nu udstillet på et offentligt museum i Israel side om side med Det Gamle Testamente, og den nye  referencebibel bliver på det nærmeste revet væk, selv af ortodokse jøder, der sniger sig ind i  bibelselskabets butikker i Jerusalem og andre byer for at købe dem, og i regeringen er man begyndt at holde ugentlige bibeltimer ud fra netop denne bibeludgave, så man fornemmer at profetien om at Jøderne skal komme fuldtalligt ind er ved at gå i opfyldelse.


For det tredje: Obedias 15:  Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig, din gerning skal ramme dig selv.


For det fjerde: 1. Mos. 12,2-3:   Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.  Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.«


Som man behandler Abraham og hans efterkommere vil man selv blive behandlet, så enkelt kan det siges! Og det skal blive særligt tydeligt lige før enden:

   Edom er området øst for Israel og man kan med nogen ret sige at Obedias er en advarsel til palæstinenserne. I Obedias vers 7 siges følgende:  Alle dine pagtsfæller forfølger dig helt til grænsen, dine venner forfører dig og får magten over dig, de, der spiser sammen med dig, lægger snarer for dig.


Palæstinensernes ”venner” (muslimerne) har intet ønske om at hjælp dem ud af deres nød. De har plads og penge nok til at gøre det, men ved at fastholde dem i den tilstand de er i kan de bruge dem til at skabe antipati imod Israel, og det at den eneste sikre vej til frelse i islam er ved at dø i hellig krig (jihad)kan så bruges til at gøre dem til effektive plageånder og terrorister, som forpester tilværelsen for det jødiske folk, og tvinger Israel til at bruge hårdhændede metoder i selvforsvar hvilket forstærker verdens had imod Israel. 


Og så er der det syriske folk, som i mange år villigt har ladet sig bruge af Satan til at plage Israel.  De høster nu, hvad de har sået ved at ødelægge sig selv i en frygtelig borgerkrig.

  Og der er EU, som for at sikre sig olie har efterkommet Saudi Arabiens ønsker om at plage Israel med handelsboykotter, økonomisk støtte til palæstinenserne, som piner Israel og andet ondskab. Her bruger Gud borgerkrigen i Syrien og Islams terror i Afrika til at sende store flygtningestrømme til Europa. I disse flygtningestrømme blender islamiske terrorister fint ind og slipper så ind i EU, hvor de kan opildne til terrorhandlinger, eller endda direkte hjælpe med planlægningen og udførelsen.  Så Gud sørger for ”med ét smæk” at straffe Syrien og EU, for deres mishandling af Isreal akkurat, som Han har svoret at gøre.

Det forfærdelige er så at selv langt ind i kristne kredse finder vi fordømmelse af Guds øjeæble (Israel). Kristne burde elske Israel, som Gud kalder sin førstefødte søn, som her i 2. Mos. 4,22: Så skal du sige til Farao: Dette siger Herren: Israel er min førstefødte søn.

At det er naturligt for kristne at elske Israel synes jeg fremgår af 2 araberes vidnesbyrd1 jeg har sat danske undertekster på. Det er delt i 2 dele:


Første del kan ses ved at klikke her


Anden del kan ses  ved at klikke her 


1 Det Nye Testamente forklarer igen og igen at det vigtigste tegn på at enden står for døren er frafald og

    vranglære i de kristne forsamlinger. Det ser vi i en overvældende grad i dag, og det er derfor naturligt

    at konkludere at vi lever i endetiden. Desværre er et oplagt eksempel herpå Walid Shoebat, der på det

    seneste er begyndt at forsvare den Katolske kirke. Det er han begyndt på efter at jeg fik hans tilladelse

    til at lægge danske undertekster på hans foredrag, og i dag må jeg tage afstand fra ham rent læremæssigt,

    men det han siger om Islam er korrekt. Derfor har jeg ikke redigeret ham ud af videoerne jeg linker til her på siden,

    for sandheden om Islam SKAL blotlægges. Jeg vil dog på det stærkeste advare imod at lytte alt for meget til

    hans bibelundervisning, som der ligger meget af på YouTube.HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.