SYRIEN DAMASKUS OG ISRAEL

BIBELUNDERVISNING

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

SYRIEN, DAMASKUS, EU OG ISRAEL


I skrivende stund befinder vi os i begyndelsen af december 2015, og der er nogle tanker omkring borgerkrigen i Syrien, der har rumsteret i mit sind i den seneste tid. Disse tanker fik tilført ”ny energi” da en af mine venner sendte mig et link til en tale af den amerikanske præst JD Farag. Jeg vil i det følgende dele disse tanker med jer, og for ikke igen og igen at skulle sige ”efter min opfattelse”, så vil jeg indlede med at sige at det jo alt sammen er min forståelse af profetierne jeg beskriver, så gør, som jøderne i Berøa at i studerer skrifterne og undersøger om det forholder sig, som jeg siger. Guds ord fortæller os flere steder at som vi forholder os til Israel og det jødiske folk, sådan vil han forholde sig til os. Det siges særlig tydeligt i Obedias 15-18:   Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig, din gerning skal ramme dig selv.  Som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør; de skal drikke og fylde i sig og blive, som havde de aldrig været til.  Men på Zions bjerg skal der være redning, det skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse.  Så skal Jakobs hus blive til ild, Josefs hus til en flamme, og Esaus hus skal blive til strå; de skal antænde det og fortære det. Af Esaus hus skal ingen undslippe. Herren har talt.


Syrien har altid ”været på nakken af Israel”. Det gælder også efter det moderne Israels opståen i maj 1948. Man har i et væk bombet de dele af det nordlige Israel man kunne nå med artilleri, og man har forsynet terrorbevægelser, som Hizbollah og Hamas med våben og træning, og nu oplever de at Gud mener det alvorligt det Han sagde igennem Obedias at sådan, som man behandler Israel vil man selv blive behandlet, og som Han sagde i Esajas 17,1-4:   Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob.  Aro'ers byer bliver forladt; de skal tilhøre fårehjorde som lejrer sig og ikke bliver jaget bort Efraim mister sin fæstning og Damaskus sit kongedømme. Det skal gå resten af Aram 1  som israelitternes herlighed, siger Hærskarers Herre.   På den dag skal Jakobs herlighed svinde, hans fede krop tæres  hen.2

Guds straf over Syrien er at de selvdestruerer.


Det er dog ikke bare Syrien, der har været en plage for Israel:

EU indgik i 1972 en aftale med Saudi Arabien om sikker olieforsyning  til gengæld for at indføre handelsboykot imod Israel,3 og Gud er stor nok til at ”slå to fluer med et smæk” så straffen over syrerne udvikler sig til en straf over EU derved at syrerne nu flygter til Europa i så store mængder at EU slet ikke kan håndtere det fordi de må bruge stadig stigende resurser på at huse dem, og dæmpe befolkningernes frygt for terror igennem større og større politi og efterforskningsindsats.Victor Kalisher

  1. Syrien


  1. Gud har ikke samlet jøderne tilbage til Israel bare for at de skal leve i fred og tryghed, men for at sætte dem under sådan et pres at de råbertil /søger Ham i deres nød, og derved opdager at Jesus er den Messias de går og venter på. Det er allerede ved at ske, for inden for de sidste 18 år er flere jøder kommet til tro på Yeshua end i de foregående 18 hundrede år.

  Jeg havde for et par måneder siden fornøjelsen af at  tale med direktøren for The bible society in Israel (Victor Kalisher vist i Billedet her til venstre),  og jeg ved derfor at de har produceret en hebræisk sproget referencebibel med 90.000 krydsreferencer imellem det gamle og det nye testamente. Den bliver simpelthen revet væk af israelske jøder, som er sultne efter at finde sandheden her i deres trængte hverdag med  daglige terrorangreb fra muslimers side, og så det at hele verden fordømmer dem fordi  de forsvarer sig. Denne Bibel  bliver brugt ved ugentlige bibelstudier i den israelske regering.   I dag ligger Det Nye Testamente oven i købet udstillet side om side med Tanaken (Det Gamle Testamente) på et offentligt museum i Israel, hvilket ville have været fuldstændig  utænkeligt for bare kort tid siden, da Det Nye Testamente var en forbudt bog i Israel.


  1. Gud bliver dog aldrig "taget på sengen". Han har ladet Israel finde rigeligt med olie selv. Så meget at det måske kan forklare Putins militære forsvar af Assad i ønsket om en  allieret i et fremtidigt forsøg på at få fingre i Israels olie.
HOVEDHJØRNESTENEN

 

Sl 118,22: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Hvad er det for en sten, der tales om her? At det er et billede på Jesus kan forstås af forskellige skriftsteder i det nye testamente bl. a. 1 Pet 2,1 - 1 Pet 2,10: ”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gud-domsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Men for fuldt ud at forstå billedsproget et det vigtigt at forstå, hvilken sten i bygningsværket der var tale om. Den danske oversættelse (hovedhjørnesten) er ikke så heldig, da det hebræiske udtryk er 'Rosh Pina', som betyder ”hovedstenen i hjørnet", og dels Josefus’ skrifter dels diverse udgravninger gør at arkæologer er ret overbeviste om at der er tale om den specielt udformede sten øverst i Robinsons bue1 (den sorte sten på illustrationen herunder) i større bygninger brugte man ofte at opbygge fundamentet, som en serie Robinsons buer af hensyn til styrken.

Fjernes hovedstenen eller er den forkert udformet(en anderledes Jesus2)  ) bryder hele konstruktionen sammen (jeg undskylder illustrationen,  der er så afgjort  ikke gået en kunstner tabt i mig, men mon ikke det er forståeligt?).


1. Robinsons buer er bygget op af kampesten, der er stablet løst ovenpå hinanden således at det er tyngdekraften, og ikke cement, der holder dem på plads, Som bærende konstruktioner (for eksempel i akvædukter, står de stadig mange steder efter 2000 år, hvilket moderne bygninger næsten med sikkerhed ikke ville kunne klare), Det, der på illustrationen herunder er vist med brunlig farve er i de gamle konstruktioner ofte bare løse sten.


2. Paulus skriver i 2 Kor 11,3: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.