ARKÆOLOGISKE FUND

Ordsprogene 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

Ordsprogene 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

ARKÆOLOGISKE FUND

 Siden her er oprettet som en erstatning for en side på www.væraltidrede.dk, der af tekniske årsager gik ned. 

Herunder følger så de oplysninger, der før fandtes på    www.væraltidrede.dk i undersiden  arkæologiske fund:

Der er gjort godt 25.000 arkæologiske fund, der bekræfter Bibelens historiske korrekthed. Det beviser ikke at Bibelen i sin helhed er sand, men det er en meget kraftig bekræftelse af Bibelens historiske korrekthed.

Igennem de sidste 150 år har arkæologer bekræftet den absolutte troværdighed i Bibelens detaljerede optegnelser over forskellige begivenheder, traditioner, personer, byer, nationer og geografiske placeringer.

Faktisk anser arkæologer Bibelen for at være en så præcis guide at de bruger den for at føre dem til nye arkæologiske udgravninger.

Han sagde: ”det kan kategorisk hævdes at intet arkæologisk fund nogensinde har modsagt en bibelsk reference, men masser af arkæologiske fund er gjort, som detaljeret bekræfter historiske udtalelser i Bibelen. Og ordentlige evalueringer af bibelske udtalelser har ofte ført til forbløffende opdagelser.”

Efterfølgende så nogle eksempler på sådanne opdagelser:

Herunder  synagogen i kapernaum, hvor Jesus underviste:

Herunder inskriptioner på sten, der er fundet i Syrien, som omtaler erobreren kong David:

Bibelkritikere har gjort deres yderste for at bevise at kong David aldrig har eksisteret, og de har det selvfølgelig ikke godt med fundet af denne sten. Derfor har de sat spørgsmålstegn ved dens ægthed ud fra at den blev fundet sammen med lertøj, der med kulstof 14 datering er blevet påvist til at afvige med 200 år i alder fra den periode, hvor kong David skulle have levet. Nu er der så det at selv Willard F Libby, som opfandt kulstof 14 metoden sagde at den ikke virker. Det kan du få indsigt i det ved at klikke her. Du kan på en af mine andre hjemmesider få yderligere indsigt i hvor unøjagtige de dateringsmetoder man bruger er, det kan du ved ved at klikke her.

 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen.  Hans disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?«   Jesus svarede: »Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.   De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde.   Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.«   Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne  og sagde til ham: »Gå hen og vask dig i Siloadammen!« – Siloa betyder Udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.

Herunder Siloadammen

Arkæologerne finder konstant nye ting  som underbygger Bibelens historiske beretning. Hvis du forstår engelsk, så kan du se en video om en udgravning i Jerusalem, som indtil videre har afdækket 11 forhistoriske tidsperioder.  Du kan se den ved at klikke her.

Time Magazine bragte en artikel med en af verdens ledende eller måske netop verdens ledende arkæolog (dr. Nelson Glueck), som har æren af 1.500 arkæologiske fund, som

kan ses på hundreder af museer ud over verden i dag.