indledning

INDLEDNING

Ved en nærlæsning af 1. Kor. 10,11, Rom. 15,4 og Hebræerbrevets kapitel 5 og 6 bliver det tydeligt at Gud opfordrer os til at læse Det Gamle Testamente, som værende en forklaring på den nytestamentlige åbenbaring.

I Hebræerbrevet bliver det udtrukt på den måde at hvis man kun beskæftiger sig med det nye testamente, så er man at sammenligne med et spædbarn, som aldrig har spist andet end mælk.     


Det er jo sådan at små børn, der begynder at kravle rundt skal man holde godt øje med, for de putter ukritisk alt muligt i munden, og der siges så at kun de, der har vænnet sig til fast føde /kød (grundteksten kan enten oversættes til fast føde eller kød, begge dele er dækkende), har fået deres sanser opøvet til at skelne imellem, hvad der er ondt og godt (altså imellem, usund og sund åndelig føde/forkyndelse.

Der er ikke noget galt i at drikke mælk livet igennem, men det er galt, hvis man aldrig indtager andet end mælk, for så ender man, som et menneske der ikke kan skelne mellem hvad de er godt og ondt rent åndeligt.

Dette har inspireret mig til at oprette nærværende hjemmeside, hvor jeg ønsker at tilbyde bibelundervisning, som i vid udstrækning er funderet på studier af Det Gamle Testamente på grundsproget (hebræisk) plus studier af Det Nye Testamente på græsk, og så vil undervisningen være præget af at jeg ynder at kalde en spade en spade, da det er min opfattelse at vi tjener sandheden bedst, ved at tale på en måde, så det vi siger, er utvetydigt og klart forståeligt for enhver, der elsker sandheden. Du kan læse min uddybning af dette synspunkt ved at klikke her

De, der føler sig bedst tilpas med uklarhed vil naturligvis finde den form for tale for anstødelig). Politikere ynder at udtale sig så uklart og tvetydigt at det senere hen er næsten umuligt at stille dem til ansvar for deres udtalelser, og så de kan fiske stemmer i alle lejre.

Hjemmesiden her er ikke ude på stemmefiskeri, men opgaven er at gøre alt for at lade Guds tale klinge klart og uforfalsket ind i en tid, hvor den herskende holdning er, at der ikke eksisterer nogen objektiv sandhed. Desværre er dette også en holdning, der har bredt sig langt ind i såkaldt bibeltro kredse. Man nægter simpelthen at tage det bogstaveligt at Jesus siger ”jeg er sandheden” (i bestemt form).

  Og derudover er der så det at da Helligånden inspirerede Bibelens forfattere til at skrive Bibelens bøger satte han navn på dem, der forrådte kirken ved at forkynde falsk lære, og derfor vil forkyndere af falsk lære også blive nævnt ved navns nævnelse  her på hjemmesiden selv om jeg på forhånd ved at jeg vil blive udråbt, som én, der handler imod Jesu ord om ikke at dømme (hvilket er et ord, som både misforstås og misbruges)..

Johannes døber, som Jesus kaldte ”den største blandt kvindefødte” kaldte en spade for en spade – han blev faktisk halshugget fordi han gjorde det. Han blev halshugget fordi han sagde rent ud til Herodes at han ikke måtte leve sammen med sin brors hustru Herodias.

Så:

selv om det kan koste os ubehag og fjendskab fra hyklernes og de "politisk korrektes"side, så skal vi (hvis vi skal have respekt fra Jesu side) gøre, som Johannes:  Kalde en spade for en spade!

Da jeg ikke selv har kapacitet til at give undervisning af den karat jeg ønsker skal være kendetegnende for nærværende hjemmeside og da den eneste jeg kender, der underviser på den måde,underviser på engelsk (han hedder Jacob Prasch, Du kan få lidt at vide om ham ved at klikke her ), så består min opgave hovedsageligt i at oversætte hans og andres undervisning til dansk.

For at få hjemmesiden ud og virke så hurtigt som muligt vil jeg benytte mig af noget undervisning i form af engelsksprogede videoer med danske undertekster, som jeg allerede har på "lager", og da mange skandinaver forstår engelsk vil jeg også benytte mig af nogle uden danske undertekster.Det er dog min agt løbende at udruste disse med danske undertekster, men det vil komme til at vare en del tid, da det er en større opgave både arbejdsmæssigt og økonomisk.