HVEM ER "JEG"

Ordsprogene 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

Ordsprogene 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

Hvem er jeg?


Her på hjemmesiden er ordet "jeg" blevet brugt flere gange, men hvem er "jeg"?  Jo. Jeg hedder Ole Michaelsen og bor i Vejle i Danmark,og jeg har været Moriels danske repræsen-

tant siden efteråret 2013. Selve Moriels hjemme-

side kan du komme til ved at klikke her.

Har nærværende hjemmeside   

rejst spørgsmål i dig, som du har lyst til at stille mig, så kan du kontakte mig via e-mail ved at klikke her