I FORSVAR FOR ISRAEL

I FORSVAR FOR ISRAEL

Gud taler til hele verden igennem sin handlen med Israel. De fleste af verdens mennesker er dog døve over for denne tale. De kristne burde høre denne tale klart og tydeligt, for de har Guds ord, men desværre er mange blevet sløve til at høre, som Hebræerbrevets forfatter siger i en anden forbindelse, og Paulus siger således i 1. Tess.: For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.   Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.,


men han fortsætter så således: Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.   I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.   Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.


Efter Israels genopståen i 1948 er rigtig mange profetier gået i præcis opfyldelse. Det er én ting, men noget andet er at det er imod al menneskelig logik at Israel stadig eksisterer set i betragtning af at hele den arabiske verden i 70 år har kæmpet for at ”kaste dem i havet”.

Faktisk er det sådan at det amerikanske militærakademi har for vane at studere alle verdens krige i et forsøg på at dygtiggøre sig selv, men de nægter at studere de jødiske krige fordi deres udfald er for usandsynlige til at de kan bruge dem til noget (set med verdslige øjne).

  Den Israelske general Shimon Erem har været med i alle det moderne Israels krige, og hans erfaringer bør give enhver stof til eftertanke. Han kan høres ved at klikke her.