VIDUNDERNES GUD

Ordsprogene 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

Ordsprogene 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, og fortsatte så med disse ord i Luk. 8,11: Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. 

VIDUNDERNES GUD

Vi læser i Salm. 14,1-3: Tåberne siger ved sig selv: »Gud er ikke til!« De handler ondt og afskyeligt, ingen gør godt.  Herren ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud.  De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.


Og vi læser i Rom. 1,20-22: For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber,De der ikke tror er uden undskyldning i deres vantro!

Enhver med bare et milligram af sund fornuft vil kunne se på historiens gang, og universets og naturens indretning at der må stå en ”ingeniør” bag det hele, en ”ingeniør” der er overnaturlig. En som bruger naturlovene, men som altså er hævet over naturlovenes begrænsninger. Eternal productions har lavet en video, som viser os noget om Hans gerninger, den har titlen GOD OF WONDERS og en af mine venner satte danske undertekster på den for nogle år siden. Nu har Berean Call lagt denne version ud på nettet, og du kan se den ved at klikke her.